Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

M.b.t. de verzekering kwamen op de 3 opeenvolgende vergaderingen van RvB, CO en de specifieke regio's, West-/Oost-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen/Vlaams-Brabant dezelfde vragen terug ...

  1. Zijn wij via VVW-Duiken verzekerd voor Trimix en CCR-duiken (rebreather)?
  2. Worden medische kosten of kosten van bv. caisson rechtstreeks gedragen door de verzekering of dienen leden deze voor te schieten en worden deze achteraf terugbetaald, rekening houdend met eventuele terugbetaling van mutualiteit?
  3. Bestaat er een mogelijkheid om de leden (cfr. Hospitalisatiepolissen) een plastiek kaartje te geven waarmee ze waar nodig het bewijs kunnen voorleggen dat ze verzekerd zijn?
  4. Bestaat er een mogelijkheid dat VVW een soort van basisverzekering aanbiedt waarvan de waarborgen vrij door leden kunnen worden uitgebreid?

Zie hierbij de antwoorden van de verzekering:
Punt 1

De polis V.V.W. voorziet dekking voor deelname aan allerlei activiteiten ingericht door V.V.W. zelf of haar aangesloten clubs.

Deelnemers aan opleidingen die niet door voormelden zijn ingericht, genieten aldus geen dekking.
Na het behalen van een brevet is er dekking zowel in clubverband als individueel.
Gebruik van een Trimix-mengsel is niet verboden door de federatie. Het is wel zo dat het gebruik van dergelijke mengsel de kans op een decompressieongeval verhoogt gezien de aanwezigheid van helium en het bovendien meer geschikt is voor duiken op grotere diepte.
Gebruik van een rebreather is geen probleem.

Punt 2

Er wordt niet rechtstreeks aan de ziekenhuizen betaald gezien niet alle prestaties gedekt zijn en er slechts tussenkomst wordt verleend na tussenkomst van de mutualiteit.

Voor gevallen van decompressie is er een uitzonderingsregel in de polis, in die zin, dat de kosten hieraan verbonden die buiten de tarieven RIZIV van het ziekenfonds vallen m.a.w. zonder tussenkomst mutualiteit, toch vergoed worden tot maximum € 18.600,00 /schadegeval/slachtoffer.

Punt 3

Er is geen mogelijkheid tot afleveren van een plastiek kaartje, gezien het hier niet om een zuivere hospitalisatieverzekering maar een ongevallenverzekering.
Indien leden naar buitenland gaan, kan aan de verzekering steeds vooraf een mailtje worden gestuurd met verzoek een verzekeringsattest voor de duur van verblijf in buitenland te bezorgen. Dit kan dan als bewijs van verzekering worden voorgelegd.
Nodige info : gegevens inrichtende club, bestemming en duur van verblijf.

Punt 4

De basisdekking in de polis, onderschreven door de federatie, kan niet individueel worden uitgebreid. Het contract is opgemaakt conform de richtlijnen van het Vlaams Decreet van 27.2.2009 en er dient jaarlijks verzekeringsattest voor BLOSO te worden opgemaakt waarin voormelde wordt bevestigd.


Zo er nog vragen zijn, aarzel niet de Raad van Bestuur te contacteren d.m.v. een mailtje aan het VVW-Duiken  secretariaat.