FAQ 1: Ik kan nergens terug vinden of men nu wel of niet mag mond op mond reanimeren ook met reanimatie pop, ook al ontsmet ik de mond van de reanimatie pop, dit i.v.m. opleidingen geven. Dank u alvast voor uw antwoord.

Antwoord MedCom:

De Belgische reanimatieraad (BRC) die zich baseert op de guidelines van de Europese Reanimatie raad (ERC) geeft hier een antwoord op. Het antwoord is soms verschillend i.f.v. de beschikbare didactische middelen (lees het aantal poppen t.o.v. het Aantal cursisten).

Momenteel is het standpunt BRC/ERC om bij elke training ook terug mond op mond te oefenen. Dit omdat het duidelijk aangetoond is dat bij reanimatie met beademing de overlevingskansen hoger ligt dan bij compressions only BLS. De maatschappelijke afweging om beademing te weerhouden omwille van het risico weegt niet meer op binnen de huidige C19 context. Er zijn wel enkele zaken waar je als lesgever rekening kan/moet mee houden i.f.v. het beschikbaar materiaal.

  1. Alle cursisten moeten aangeven dat ze zich gezond voelen en geen tekens hebben van covid of andere infectieuze ziektes. (dit is trouwens voor alle lessen zo dat je er toch van uit gaat dat mensen die zich ziek voelen thuis blijven).
  2. Mond op mond enkel als de cursist dit wil/kan, je mag niemand verplichten. Trouwens ook bij een effectieve reanimatie is het zo dat niemand verplicht kan worden om te beademen. Wie niet wil/kan beademen om de één of andere reden mag compressions only BLS toepassen wel in de wetenschap dat dit minder effectief is.
  3. Ideale situatie, bij voorkeur geef je les met voldoende poppen zodat elke cursist zijn eigen pop heeft. Deze pop dan minstens 3 dagen niet gebruiken. Eventueel de groepen klein genoeg houden en de opleiding meerdere keren geven.
  4. Als er echter onvoldoende poppen zijn, dan bij voorkeur het gezicht van de pop ontsmetten en zo mogelijk de longen wisselen tussen elke cursist/oefening. Als je onvoldoende poppen/longen hebt kan je de gezichten van de pop tussenin goed ontsmetten en als de cursist niet wil beademen dan compressions only maar erop wijzen dat de overlevingskans groter is met mond op mond.

In ieder geval moet de instructeur volledige demo geven met mond op mond zodat de cursisten

duidelijk zien wat de correcte techniek is bij BLS/AED. Als cursisten uit hetzelfde gezin,.... komen is er uiteraard geen probleem.

 

FAQ 2: Ik vind weinig uitleg over gebruik AED-toestel in het zwembad. Ik heb opleiding gehad, filmpjes gezien enz... Mijn vraag : als je iemand uit het zwembad haalt met een hartstilstand, leg je hem op de vochtige en/of natte vloer? Er is geen andere keuze. Je droogt zijn borstkas af voor het aanbrengen van de patjes van het AED toestel. Mag je een AED-toestel gebruiken als slachtoffer op een natte vloer ligt ? - volgens mij niet. Misschien wel als je hem op een droge handdoek legt?

Antwoord MedCom:

De moderne AED toestellen zijn zowat allemaal auto-geaard en voldoen aan IP55 norm (stof en spatwater dicht), waardoor ze principieel veilig zijn om te gebruiken in een vochtige omgeving. Daarnaast gaan ze bij het toedienen van een defibrillatie ook kijken naar de weerstand van de patiënt (lees gewicht, thorax…). Hierdoor passen ze hun energie aan i.f.v. de patiënt, die behandeld wordt. Belangrijk is dat er wel een verschil is tussen een natte ondergrond en een echte plas, of bijna onderdompeling in het water. In het water, echte plas wordt absoluut afgeraden om een defib te gebruiken en de patiënt eerst op een droge plaats te brengen.
Een natte ondergrond… vormt geen gevaar met een minimale elektrische stroomstoot die tot bij de hulpverlener kan komen. Deze kan voelbaar zijn maar het is hoogst onwaarschijnlijk (onbestaande) dat de hulpverlener hier schade zal door ondervinden.

Hetzelfde is trouwens ook van toepassing op een metalen ondergrond cfr duikplatform, boot…. wel wordt hier aangegeven dat je als hulpverlener absoluut zeker moet zijn dat de pad(s) niet gedeeltelijk op de metalen ondergrond worden gekleefd. Wanneer dit wel het geval is (wat ook weer onwaarschijnlijk is) bestaat er wel een potentieel gevaar voor de hulpverlener. Verder is het zo dat sneeuw en ijs een hogere weerstand hebben en dus nog minder elektrische stroom doorgeven.

Voor wat betreft een AED toestel, een nieuw toestel is inderdaad niet goedkoop al bestaan er ook al goeie toestellen die echt wel betaalbaar zijn. Er zijn firma’s die tweedehands toestellen verkopen met garanties… Diac is hier een voorbeeld van, ik zet even hun website hieronder. Zelf heeft de MedCom VVW geen conflict of intrest bij dit bedrijf, maar wel goede ervaringen (zie https://diacmedical.com/aed/). Een oefentoestel kan ongetwijfeld ook via hen bekomen worden. Wat eveneens een mogelijkheid is, is even contact opnemen met uw lokale (Rode) Kruis vereniging. Die hebben ongetwijfeld oefentoestellen en met wat geluk kunnen ze er ééntje of meer uitlenen voor jullie training. Wat eveneens bestaat is via de app of google play store een app (tabeltaed trainer) voor op je iPad/tablet. Deze is goedkoop, er is zelfs een gratis exemplaar en zo kan je low budget heel makkelijk oefenen. Enige wat je nodig hebt is een set oefenpads dewelke je via een online shop makkelijk kan kopen (zie https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.doczero.mobile.simulator&hl=nl&gl=US).

Mocht je dit wensen kan je een AED-trainer tas kopen om de tablet dan in te stoppen. Deze kost dan rond de € 50,00. Zo kan je echt al mooi en stevig trainen voor een heel aanvaardbaar budget.

 

MedCom VVW – juni 2022

 

 

 

 

 

 

 


Inlogformulier