Opleidingen

Beschrijving van de opleidingen

Begrippen als maatwerk, individuele aanpak zijn essentieel in Duiken.Vlaanderen’s vernieuwde opleiding. Het aantal theorie- en praktijksessies kan daarom door de verantwoordelijke instructeurs(s) in functie van de cursist aangepast worden.

De hieronder vermelde gegevens zijn daarom bij benadering en indicatief.

Brevetstructuur Duiken.Vlaanderen

Om conform te kunnen werken met de boeken en de opleidingsstructuur van de NOB en de Europese richtlijnen (nu reeds ISO-normen), is de Duiken.Vlaanderen brevetstructuur hieraan aangepast.

 

 


Jeugdduiken

ScubaDoe is het jeugdprogramma met als doel jongere kinderen op een plezierige en structurele wijze kennis te laten maken met snorkelen en persluchtduiken, net zoals volwassen duikers.

Het programma werd met succes geïntroduceerd in de NOB – verenigingen en kunt nu een enorme opmars in verscheidene NOB - clubs. Duiken.Vlaanderen heeft er voor gekozen dit programma over te nemen en ter beschikking te stellen van alle duikscholen die opleiding willen geven aan jeugdleden.

Ook jeugdleden vinden het prettig om hun duikherinneringen te kunnen vastleggen. Daarom is vanuit de praktijk van een jeugdduikvereniging een duikboek, speciaal voor de ScubaDoe-er, ontwikkeld.

Dit duikboek wordt gratis via het lespakket “jeugdduiken” ter beschikking gesteld of kan aangekocht worden via het Duiken.Vlaanderen secretariaat.


Snorkelbrevet

De snorkelopleiding bestaat uit drie niveaus: Snorkeldiploma A, B en C. De kinderen leren op een leuke en speelse manier snorkelen. De opleiding vindt volledig plaats in het zwembad of, indien gewenst, gedeeltelijk in het buitenwater.

Voor de snorkelopleiding zijn er zowel praktische theorielessen als praktijklessen. De praktische theorielessen kan je in vijf minuten aan de waterkant behandelen. Het gaat daarbij om simpele onderwerpen als duikmasker, snorkel en vinnen. Je kan er ook voor kiezen om deze lessen uitgebreider te behandelen in een theorielokaal. Voor de praktijklessen zijn er lesplannen over het gebruik van de uitrusting, het maken van hoekduiken en een aantal spelvormen per niveau.

De snorkelopleidingen mogen mee gegeven worden door Duiken.Vlaanderen 3*-duikers en/of instructeurs nadat zij de applicatie jeugdduiken gevolgd hebben. De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de specialty instructeur jeugdduiken. Deze neemt het lesplan met de 3*-duiker door en is op de hoogte van de snorkelactiviteiten in zijn vereniging of duikschool. 1*- en 2*-duikers kunnen de 3*-duiker of instructeur assisteren (met uitzondering van de buitenwaterlessen). Zij kunnen geen taken en/of bevoegdheden van de 3*-duiker of instructeur overnemen.

Toelatingsvoorwaarden

- Toegankelijk vanaf een leeftijd van 8 jaar tot een leeftijd van 12 jaar.
- De medische verklaring werd ingevuld en getekend door een ouder of voogd.
- Indien nodig wordt een medisch onderzoek voorgelegd.
- Een zwemdiploma kunnen voorleggen.

Bevoegdheden

- De vaardigheden worden geoefend in een zwembad, gebruikmakend van een snorkeluitrusting.

Deze uitrusting bestaat uit:

- Een goed duikmasker.
- Een adempijp, snorkel of tuba.
- Zwembad vinnen.
- Loodgordel (1 à 2 kg).
- Er wordt nog niet met perslucht materieel geoefend.

Toetsing

Toetsing gebeurd doormiddel van permanente evaluatie. Een vordering moet niet schriftelijk bijgehouden worden. Met het aftekenen van het brevet, in het ScubaDoe duikboek, verklaart de specialty instructeur jeugdduiken dat het betreffende programma met succes werd doorlopen.

Homologatie

- Geen homologatie mogelijk.
- De specialty instructeur jeugdduiken beschikt over standaard brevetkaartjes die zelf geprint kunnen worden. Deze brevetkaartjes zijn terug te vinden in het lespakket jeugdduiken.
- Het brevet wordt in het ScubaDoe – duikboek afgetekend door de specialty instructeur jeugdduiken.

Opleidingswater

De opleiding vindt uitsluitend in het zwembad of afgeschermd water plaats.


Adembrevet (Niveau 1)

In dit eerste niveau leren de kinderen de basisbeginselen van het duiken. In de theorielessen leren ze o.a. over duikmasker, snorkel, vinnen, ademautomaat, trimvest, cilinder, meters & computers, buddycheck en uittrimmen. Met deze kennis gaan ze in het zwembad aan de slag met allerlei leuke oefeningen en opdrachten. In het zwembad leren ze bijvoorbeeld om zelfstandig een uitrusting op te bouwen, om- en af te doen en te demonteren. Ook het klaren van het duikmasker onder water staat op het programma.

Dit deel van de opleiding is voornamelijk geschreven voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar. Kinderen ouder dan 10 jaar kunnen deze lessen ook volgen.

Toelatingsvoorwaarden

- Toegankelijk vanaf een leeftijd van 8 jaar tot een leeftijd van 10 jaar
- Na het behalen van het snorkelbrevet
- Een medisch onderzoek wordt voorgelegd

Bevoegdheden

- Duiken maken met perslucht onder begeleiding van minstens een D3* met applicatie jeugdduiken in een zwembad.
- Maximum diepte is -3m.

Toetsing

Toetsing gebeurd doormiddel van permanente evaluatie. Een vordering moet niet schriftelijk bijgehouden worden. Met het aftekenen van het brevet, in het ScubaDoe duikboek, verklaart de specialty instructeur jeugdduiken dat het betreffende programma met succes werd doorlopen.

Homologatie

- Geen homologatie mogelijk.
- De specialty instructeur jeugdduiken beschikt over standaard brevetkaartjes die zelf geprint kunnen worden. Deze brevetkaartjes zijn terug te vinden in het lespakket jeugdduiken.
- Het brevet wordt in het ScubaDoe – duikboek afgetekend door de specialty instructeur jeugdduiken.

Opleidingswater

De opleiding vindt uitsluitend in het zwembad of afgeschermd water plaats.


Bellenbrevet (Niveau 2)

Na het eerste niveau kunnen de kinderen starten met de opleiding Bellenbrevet. In deze opleiding leren ze o.a. van alles over duikpakken, verschillende manieren om te water te gaan en communiceren met gebaren. In het zwembad leren ze om met een buddy te duiken, brengen ze het communiceren onder water in de praktijk en doen ze de uitrusting onder water een keer uit en aan. Ook in deze opleiding is een tweetal spellessen verwerkt. Dit deel is geschreven voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar.

Toelatingsvoorwaarden

- Toegankelijk vanaf een leeftijd van 10 jaar tot een leeftijd van 12 jaar
- Na het behalen van het adembrevet
- Een medisch onderzoek wordt voorgelegd

Bevoegdheden

- Duiken maken met perslucht onder begeleiding van minstens een D3* met applicatie jeugdduiken in een zwembad.
- Maximum duikdiepte is -6m.
- Minimum watertemperatuur is + 16 °C.
- Max. duiktijd is 45 minuten.
- Het bellenbrevet is een voorwaarde om de jeugd-specialty “Buitenwater” te starten.
- Openwaterduiken mogen enkel doorgaan in “beschermd water met beperkte diepte” na het behalen van het brevet “Buitenwater”.

Toetsing

Toetsing gebeurd doormiddel van permanente evaluatie. Een vordering moet niet schriftelijk bijgehouden worden. Met het aftekenen van het brevet, in het ScubaDoe duikboek, verklaart de specialty instructeur jeugdduiken dat het betreffende programma met succes werd doorlopen.

Homologatie

- Homologatie gebeurd doormiddel van registratie in de VVW-Duiken link.
- Een brevetkaartje zal afgeleverd worden door Duiken.Vlaanderen na het betalen van de homologatiekost.

Opleidingswater

Nieuwe vaardigheden worden uitsluitend in het zwembad / afgeschermd water aangeleerd. Als de jeugdduiker het brevet “buitenwater” behaalde en volgens de verantwoordelijke instructeur voldoende competentie is aangetoond, mogen openwaterduiken in “beschermd water met beperkte diepte” plaatsvinden.


Trimbrevet (Niveau 3)

Het derde niveau is voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 14 jaar.

De theorie bestaat uit:

- Onderwerpen en plannen van een duik
- Het gebruik van een alternatieve luchtvoorziening
- Wat te doen als je buddy hulp nodig heeft.

In het zwembad worden de meeste oefeningen uit de eerste twee niveaus herhaald en wordt een aantal nieuwe oefeningen aangeleerd.

In tegenstelling tot de eerste twee niveaus moeten de kinderen voor het Trimbrevet wél alle oefeningen beheersen. De bestaande lesplannen van Duiken.Vlaanderen moeten minimaal gevolgd worden. Deze kunnen teruggevonden worden in het lespakket jeugdduiken of de Duiken.Vlaanderen Sigma instructeur standaard.

Als de niveaus 1 tot en met 3 doorlopen zijn, krijgen de kinderen namelijk vrijstelling voor alle zwembadlessen van de 1*-duikopleiding. Zodra ze 14 jaar zijn, kunnen ze direct van start met de 1*-duikopleiding. Ze hoeven echter alleen de theorie- en buitenwaterlessen te volgen. Alle zwembadoefeningen uit de 1*-duikopleiding zitten in de jeugdopleiding verwerkt. Duiken.Vlaanderen verwacht op deze wijze de doorstroom van jeugdleden naar de ‘senioren’-opleidingen eenvoudig en aantrekkelijk te maken.

Toelatingsvoorwaarden

- Toegankelijk vanaf een leeftijd van 12 jaar tot een leeftijd van 14 jaar.
- Na het behalen van het bellenbrevet.
- Een medisch onderzoek wordt voorgelegd

Bevoegdheden

- Duiken maken met perslucht onder begeleiding van minstens een D3* met applicatie jeugdduiken in een zwembad.
- Maximum duikdiepte is -6m.
- Minimum watertemperatuur is + 16 °C.
- Maximum duiktijd is 45 minuten.
- Duiken met een jeugdbegeleider.
- Vanaf het moment dat de jeugdduiker in het bezit is van een trimbrevet en 14 jaar is, kan hij/zij doorvloeien naar de recreatieve opleiding Duiker 1-ster. De jeugdduiker hoeft dan het zwembad gedeelte van de duikopleiding D1 niet meer te volgen.
Het trimbrevet is een voorwaarde om de jeugd-specialty “Buitenwater” te starten.
- Openwaterduiken mogen in “beschermd water” en “zeewater met beperkte stroming” doorgaan na het behalen van het brevet “Buitenwater”.

Toetsing

Toetsing gebeurd doormiddel van permanente evaluatie. Een vordering moet niet schriftelijk bijgehouden worden. Met het aftekenen van het brevet, in het ScubaDoe duikboek, verklaart de specialty instructeur jeugdduiken dat het betreffende programma met succes werd doorlopen.

Homologatie

- Homologatie gebeurd doormiddel van registratie in de VVW-Duiken link.
- Een brevetkaartje zal afgeleverd worden door Duiken.Vlaanderen na het betalen van de homologatiekost.

Opleidingswater

Nieuwe vaardigheden worden uitsluitend in het zwembad / afgeschermd water aangeleerd. Als de jeugdduiker voldoende competentie heeft aangetoond mogen openwaterduiken in “beschermd water ” en zeewater met beperkte stroming doorgaan en plaatsvinden.


Scubadoe brevet (Niveau 4)

Als alle drie de niveaus gedaan zijn, kunnen de kinderen verder voor het ScubaDoe-brevet. Dit niveau is te behalen als de kinderen vijf verschillende jeugdspecialisaties gevolgd hebben. Daarvan zijn er twee verplicht: ‘Redden’ en ‘Oriëntatie’. Dit niveau is niet vereist voor de vrijstelling van de zwembadlessen van de 1*-duikopleiding!

Toelatingsvoorwaarden

- Adembrevet, Bellenbrevet en Trimbrevet behaald hebben.
- Vijf jeugdspecialisaties gevolgd hebben waarvan “Redden” en “Oriëntatie”.
- Geldige medische fiche (niet ouder dan een jaar).

Bevoegdheden

- Geen extra bevoegdheden. Het brevet is een erkenning van de aangetoonde vaardigheden.

Toetsing

- Geen extra toetsing voorzien. Het voldoen aan de toelatingsvoorwaarden bewijzen de vaardigheden van de jeugdduiker.

Homologatie

- Homologatie gebeurd doormiddel van registratie in de VVW-Duiken link.
- Een brevetkaartje zal afgeleverd worden door Duiken.Vlaanderen na het betalen van de homologatiekost.


Specialisaties

Na ieder niveau is er een aantal jeugdspecialisaties te volgen. Deze specialisaties gaan dieper in op een bepaald onderwerp en prikkelen de interesse van de kinderen.

Alle specialties worden eerst uitsluitend in het zwembadaangeleerd met aangepast materiaal.Zes specialisatieskunnen nadien in buitenwater verder ingeoefend worden op voorwaarde dat de specialty “Buitenwater” reeds behaald werd!

Voor de volgende specialisaties zijn lesplannen beschikbaar:

 • Archeologie
 • Diep duiken
 • Introductieduik
 • Oriëntatie
 • Bootduiken
 • Fotografie
 • Nachtduiken
 • Redden
 • Getijdenwater
 • Spel
 • Computer
 • IJsduiken
 • Buitenwater

Juniorduiker

De 1* Junior duiker wordt in de Engelse benaming aangeduid als Junior Open Water Diver. Dit is een internationaal erkend brevet, waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat de Duiken.Vlaanderen 1* Junior duiker tijdens zijn/haar opleiding heeft geleerd. De eerste stappen in een nieuwe hobby / sport. De ongeëvenaarde pracht van de onderwaterwereld staat op het punt ontdekt te worden. De Duiken.Vlaanderen opleiding zorgt ervoor dat de Duiker 1-ster deze ontdekking op een veilige manier, met respect voor het onderwaterleven en met voldoende vaardigheden zal ervaren. Dit binnen de beperkingen van het brevet Juniorduiker, onder de begeleiding van een ervaren duiker.

De 1* Junior duiker wordt opgeleid om zelfstandig met minimaal een 3* duiker te kunnen duiken tot een diepte van 10 meter onder gelijke of lichtere omstandigheden dan waarin hij/zij is opgeleid, mits hij/zij te allen tijde binnen de nultijden blijft, met een maximum van 1 duik per dag of 6 duiken per week. De minimale watertemperatuur op de maximale duikdiepte tijdens de duik bedraagt 14 graden Celsius.

Ingangsniveau

 • Lid zijn van een Duiken.Vlaanderen duikschool / duikclub
 • Een geldig medisch getuigschrift hebben
 • Minimaal 12 jaar zijn, maximaal 14 jaar zijn 

Bevoegdheden

 • Duiken maken onder begeleiding van minstens een duiker 3*
 • De maximale duikdiepte bedraagt maximaal -10 meter
 • De watertemperatuur op maximale diepte bedraagt minimaal 14° Celsius
 • Een juniorduiker is bevoegd om 1 duik per dag te maken of 6 duiken per week.
 • Een juniorduiker is enkel bevoegd om te duiken binnen de veiligheidscurve. Verplichte decostops zijn niet toegelaten.
 • Het duiken in een situatie waar geen mogelijkheid bestaat om direct / rechtstreeks de oppervlakte te bereiken is niet toegelaten. (penetratie van wrakken, grotduiken enz…) 

Inhoud van de opleiding

De inhoud van de opleiding is gelijk aan de opleiding D1.

De opleiding omvat twee delen:

A : 6 theoriedelen en minimaal 6 zwembad- en 6 openwatersessies.(zie onderstaand overzicht)

B : De specialties BLS en O² toediening

Homologatie

- Homologatie gebeurd doormiddel van registratie in de VVW-Duiken link.

- Een brevetkaartje zal afgeleverd worden door Duiken.Vlaanderen na het betalen van de homologatiekost.

Vervolgopleidingen

De Junior duiker kan zich, na het bereiken van het 14e levensjaar, verder in de duiksport verdiepen door het volgen van een inschaling naar het 1* duikbrevet en het volgen van specialisaties.

Inschaling Duiker 1* brevet

Vanaf het 14e levensjaar kan de juniorduiker zich inschalen naar het brevet Duiker 1* van Duiken.Vlaanderen. Dit gebeurt door de kwalificatieduik uit te voeren op 15m. Extra theorie of praktijk moet niet afgelegd worden daar dit overeenkomt met de opleiding Duiker 1*.


Recreatieve duikbrevetten

Duiker 1-ster NBN EN 14153-2 Level 2 – autonomous diver,  ISO 24801-2 / CMAS Niveau 1

Toelichting

Net als andere Europese federaties heeft Duiken.Vlaanderen ervoor gekozen om het eerste initiatiebrevet beschreven in de richtlijn EN 14153-1 / ISO 24801-1 niet om te zetten in een behaalbaar duikbrevet.

Bij Duiken.Vlaanderen is er ook een beperking in de “Autonomie” van de Duiker 1-ster.

Een Duiker 1-ster mag duiken met elke gebrevetteerde Duiken.Vlaanderen-Duiker en dit binnen bepaalde dieptebeperkingen. (Max. -20m voor een gebrevetteerde Duiker 1-ster.)

Het brevet Duiker 1-ster komt overeen met de volgende Internationale brevetten:
- NBN-EN-14153-2:2003 Part 2 : Level 2 – Autonomous diver.
- ISO 24801-2 : 2007 Part 2 : Level 2 – Autonomous diver.
- CMAS 1* Diver
- CEDIP 1* Diver
- RSTC (PADI, NAUI, enz) Openwater Diver

Doelstellingen

De Duiker 1-ster start met een nieuwe hobby – recreatief duiken.
De opleiding bestaat er vooral in dat de duiker het gebruik van het eigen materieel eigen maakt.
Tijdens de eerste duiken wordt hij/zij door een instructeur begeleid.

Ingangsniveau 

 • Lid zijn van een Duiken.Vlaanderen duikschool/duikclub.
 • Een geldig medisch getuigschrift hebben.
 • Minimaal 14 jaar zijn op de dag van de homologatie.  

Opleiding

De opleiding bestaat uit:

 • Hoofdstukken Theorie (7)
 • Praktijksessies in zwembad (min 6)
 • Praktijksessies buitenwater (min 7)

Nota: De cursist dient een aantal “vaardigheden” onder de knie te hebben.
Het aantal zwembad- en openwatersessies is gebaseerd op een kandidaat die tijdens deze sessie de aangeleerde vaardigheid beheerst.
Indien dit niet het geval is, kan de Instructeur zoveel sessies inlassen als nodig.

Evaluatie

Theorie

De cursist koopt voor aanvang van de cursus het cursusboek.
Er zal door de instructeur voor aanvang van ieder hoofdstuk gevraagd worden het hoofdstuk dat gegeven zal worden al te lezen en de vragen in het boek op te lossen en de eventuele stof die niet duidelijk is te noteren, zodat deze vragen gericht kunnen besproken worden tijdens de theoriesessie.

Er wordt gebruik gemaakt tijdens de lessen van actieve leervormen waardoor de cursist dmv zelfsturing en het zelf doen de stof onder de knie krijgt.
Na iedere sessie is er een standaard theorietoets voorzien.

De resultaten worden besproken met de cursist.

De resultaten van de toets worden genoteerd op de vorderingstaat van de cursist en getekend door cursist en instructeur.

Zwembad

Er zijn een aantal “basisvaardigheden” die in zwembad lesplannen zijn opgelijst en die de cursist onder de knie dient te krijgen.
Voor iedere cursist is er een “zwembad-vorderingstaat” waarop de evaluatie van de basisvaardigheden na iedere les aangetekend worden.

Er is geen “zwembadexamen” waarop alle vaardigheden tijdens 1 les aangetoond dienen te worden.

Als alle vaardigheden voldoende aangetoond zijn door de cursist kan het deel “zwembad” afgetekend worden door de instructeur.

Openwater

Een identieke werkwijze in het openwater.
Er dienen een aantal vaardigheden aangetoond in het openwater door de cursist.
Deze vaardigheden staan beschreven in een openwater –lesplan voor iedere openwaterduik. De behaalde vaardigheden worden op de vorderingstaat aangeduid.

De laatste duik (minstens de 7de duik) ter afsluiting van het brevet is een “kwalificatieduik”.

Alle andere duiken hebben een max. diepte van -12m.

De laatste duik wordt de dieptekwalificatie van -15m afgenomen.

Nota´s

Een dieptekwalificatie bij Duiken.Vlaanderen bestaat uit de volgende onderdelen:


Veiligheidsoefeningen:

 • De cursist toont op de kwalificatiediepte dat hij/zij zich gerust voelt (geen uiterlijke kenmerken van overdreven stress.)
 • De cursist kan het masker laten vollopen en na een paar keer ademen met volgelopen masker, het masker terug leeg maken.
 • De cursist beantwoord en handelt op de juiste manier op de door de instructeur getoonde duiktekens.

Kwalificatieoefeningen:

 • De cursist kan het mondstuk op 2 manieren terugvinden en klaren.
 • De cursist kan statisch buddy-breathen / ademautomaat wisselen.
 • De cursist kan op alternatieve ademautomaat (ALV) gecontroleerd een stijging binnen de stijgsnelheid aanvangen.


De opleiding is niet opvat in 3 grote blokken. (Theorie, zwembad, openwater) maar het is een synergie van de 3 items.
Wat geleerd is in de theorieles wordt daarna in het zwembad praktisch geoefend en daarna gebruikt in openwater. De ideale opvolging van theorie, zwembad en openwater is in een opleidingsschema vervat.

Diepte beperkingen

 • Tijdens opleiding, tot max. -12m (EC…).
 • Een “kwalificatieduik” op max. -15m. ter afsluiting van de openwateropleiding.
 • Een gebrevetteerde Duiker 1-ster kan in samenspraak met de instructeur een dieptekwalificatie behalen van maximaal -20m.

Homologatievoorwaarden

Een volledig afgewerkt Duiker 1-ster Vorderingsboekje waarvan alle onderdelen afgetekend zijn door een Duiken.Vlaanderen Instructeur met geldige licentie.

Bevoegdheden

 • Een Duiker 1-ster mag duiken met elke gebrevetteerde Duiken.Vlaanderen-Duiker en dit binnen bepaalde voorwaarden en dieptebeperkingen. (Max. -20m voor een gebrevetteerde Duiker 1-ster).
 • De duikleider moet minstens 18 jaar zijn.
 • De duikdiepte is beperkt tot de dieptekwalificatie van de Duiker 1-ster. Max. diepte = -20m
 • Een Duiker 1-ster is enkel bevoegd om te duiken binnen de veiligheidscurve. Verplichte decostops niet toegelaten!
 • Het duiken in een situatie waar geen mogelijkheid bestaat om direct / rechtstreeks de oppervlakte te bereiken is niet toegelaten. (penetratie van wrakken, grotduiken enz…)
 • In functie van de duikopleiding mag een Duiker 1-ster, onder begeleiding van minimum een Instructeur 2-ster, dieper duiken dan zijn/haar dieptekwalificatie.

Speciale opleidingen:

De Duiker 1-ster kan de volgende speciale opleidingen volgen:

 • Basis Nitrox.
 • Hulpverlening: de module BLS, wondzorg en zuurstoftoediening.
 • Droogpakduiken.

Duiker 2-ster

Toelichting

Voor dit brevet is er geen Europees of internationaal equivalent.
Tijdens deze opleiding leert de duiker zich bekwamen het leiden van een duik, duiken in stromings/getijdewater enz.
Het brevet Duiker 2-ster komt overeen met de volgende Internationale brevetten:
- CMAS 2* Diver
- CEDIP 2* Diver
- RSTC (PADI, NAUI, enz) Advanced Openwater Diver

Doelstellingen

Een Duiker 2-ster gaat de basisvaardigheden nog verfijnen.
Hij / zij gaat nu ook meer instaan voor de begeleiding en veiligheid van zijn / haar buddy.
De Duiker 2-ster gaat zich verder verdiepen in het leiden van een duik en de onderwaterorientatie.

Ingangsniveau

 • Lid zijn van een Duiken.Vlaanderen duikschool/duikclub.
 • Een geldig medisch getuigschrift hebben.
 • Het brevet Duiker 1-ster behaald hebben. 

Opleiding

De opleiding omvat

A : 5 theoriedelen en minimaal 5 zwembad- en 12 openwatersessies . (zie onderstaand overzicht)

Ieder voldoende afgewerkt onderdeel wordt door de Instructeur met licentie afgetekend op het evaluatieblaadje in het duikboek en op het evaluatieblaadje in het Duiker 2-ster Vorderingsboekje.

De begeleidende Instructeur met licentie archiveert van de deelnemer alle vorderingstaten en evaluaties voor ten minste 5 jaar.

Het evaluatieblaadje in het duikboek blijft bij de duiker.

Duiker 2-ster Theorie

 1. Nachtduiken waarom doe je dat?
 2. Getijdenwater.
 3. Als je buddy hulp nodig heeft…
 4. Diep(er) duiken.
 5. Het leven onder water.

Duiker 2-ster Zwembad

 1. Herhaling basisvaardigheden.
 2. Herhaling basisvaardigheden.
 3. Herhaling basisvaardigheden.
 4. Duiker in paniek, sleepgrepen.
 5. Reddingsopstijging, duiker aan de kant.

Duiker 2-ster Buitenwater

 1. Nachtduik 1
 2. Nachtduik 2
 3. Getijdenduik 1
 4. Getijdenduik 2
 5. Redden 1
 6. Redden 2
 7. Diepe(re) duik 1
 8. Diepe(re) duik 2
 9. Bio duik 1
 10. Bio duik 2
 11. Navigatie / Oriëntatie duik 1
 12. Navigatie / Oriëntatie duik 2

De inhoud van de verschillende onderdelen en hun volgorde zijn terug te vinden in de Duiken.Vlaanderen SIGMA Instructeur Standaard.

B: het deel Duiker 2-ster EHBO dient afgetekend te worden door een Specialty-Instructeur HVD.
Er is in het duikboek een apart evaluatieblaadje voor de onderdelen Hulpverlening.

Homologatievoorwaarden

De Homologatie van het brevet Duiker 2-ster kan gebeuren als:

 1. De Duiker 2-ster lid is van Duiken.Vlaanderen vzw.
 2. De Duiker 2-ster een geldige medische fiche heeft.
 3. De Duiker 2-ster alle onderdelen van de opleiding heeft afgewerkt.
 4. De vereiste homologatiekosten zijn betaald. 

De verantwoordelijke Instructeur met licentie zal nakijken of:

 1. aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
 2. alle documenten van de Duiker 2-ster aanwezig zijn en gebundeld.
 3. het document Duiker 2-ster – Evaluatieformulier in het duikboek en het Duiker 2-ster Vorderingsboekje volledig is ingevuld.

Bevoegdheden

 • Een Duiker 2-ster mag duiken met elke gebrevetteerde Duiken.Vlaanderen-Duiker en dit binnen bepaalde voorwaarden en dieptebeperkingen. (Max. -20m voor een gebrevetteerde Duiker 1-ster).
 • Maximum duikdiepte is -20m of de kleinste dieptekwalificatie.
 • De Duikgroep mag maximum uit 2 duikers bestaan.
 • De duikleider moet minstens 18 jaar zijn.
 • Een Duiker 2-ster mag duiken onder begeleiding van een duikleider (minstens een Duiker 3-ster) of hoger gebrevetteerde tot een maximum diepte van -30m indien de Duiker 2-ster hiervoor de dieptekwalificatie heeft.
 • De maximale dieptekwalificatie van de Duiker 2-ster is -30m.
 • Een Duiker 2-ster is enkel bevoegd om te duiken binnen de veiligheidscurve. Verplichte decostops niet toegelaten!
 • Het duiken in een situatie waar geen mogelijkheid bestaat om direct / rechtstreeks de oppervlakte te bereiken is niet toegelaten. (penetratie van wrakken, grotduiken enz…)
 • In functie van de duikopleiding mag een Duiker 2-ster, onder begeleiding van minimum een Instructeur 2-ster, dieper duiken dan zijn/haar dieptekwalificatie.

Speciale opleidingen:

De opleidingen die de Duiker 1-ster kan volgen + Redden


Duiker 3-ster NBN EN 14153-3 Level 3 – Dive leader, ISO 24801-3 / CMAS Niveau 3

Toelichting

De Duiker 3-ster wordt in het Engels aangeduid als Dive Master of Dive Leader.
Dit is een internationaal bekende term, waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat de Duiken.Vlaanderen - Duiker 3-ster in zijn opleiding heeft geleerd.

 

Het brevet Duiker 3-ster komt overeen met de volgende Internationale brevetten:
- CMAS 3* Diver
- CEDIP 3* Diver
- RSTC (PADI, NAUI, enz) Dive Master

De kroon op de opleiding van de Recreatieve duiker.
De Duiker 3-ster is een onbewust vaardige duiker.
De Duiker 3-ster is niet alleen vaardig in het oplossen van de eventuele problemen die zich kunnen voordoen voor, tijdens en na het duiken, maar heeft in zijn opleiding geleerd beginnende duikers te begeleiden tijdens hun eerste duiken.
De Duiker 3-ster is die ervaren duiker waar minder ervaren duikers de wijze raad kunnen halen.
Voor de Duiker 3-ster zijn alle wegen naar het uitbouwen van zijn/haar hobby open.
De Duiker 3-ster kan opteren zich te specialiseren in het begeleiden van beginnende duikers door Instructeur te worden, zich richten tot alle takken van het technische duiken en/of alle andere speciale opleidingen voor duikers die er op de markt zijn.
De Duiken.Vlaanderen opleiding Duiker 3-ster geeft de duiker voldoende kennis en vaardigheden om zich kandidaat te stellen voor deze specialisaties.

Doelstellingen

Zie hierboven.
Meer doorgedreven materieel kennis.
Een Duiker die kan duiken in alle omstandigheden die het recreatieve duiken toelaat.
De Duiker 3-ster is zeer goed op de hoogte van de hedendaagse decompressie modellen en gebruikte computers.

Ingangsniveau

 • lid zijn van een Duiken.Vlaanderen duikschool/duikclub.
 • Een geldig medisch getuigschrift hebben.
 • Het brevet Duiker 2-ster behaald hebben.
 • Minimum 18 jaar bij aanvang van de opleiding.
 • Minimum 60 duiken, waarvan minimum 40 duiken na het behalen van het Duiker 2-ster brevet vóór homologatie van het brevet Duiker 3-ster.
 • 30 van deze duiken moeten zoveel mogelijk verschillende omgevingsfactoren bevatten, om te verzekeren dat de kandidaat Duiker 3-ster hier voldoende ervaring heeft.
 • Voorbeelden:
  • Beperkte zichtbaarheid. (minder dan 2m horizontaal)
  • Stromingsduiken (meer dan 0.25 m/s) en/of getijdenwater.
  • Koud water (minder dan 10°C)
  • Minstens 20 duiken tussen -25m en -30m

Opleiding

De opleiding omvat twee delen

A : 3 theoriedelen en minimaal 2 zwembad- en 5 openwatersessies .(zie onderstaand overzicht)

B : De specialisatie REDDEN – HVD moet volledig afgewerkt zijn bij een Specialty Instructeur met licentie.

Ieder voldoende afgewerkt onderdeel wordt door de cursist en de Instructeur met licentie afgetekend op het evaluatieblaadje in het duikboek en in het Duiker 3-ster Vorderingsboekje

De begeleidende Instructeur met licentie archiveert van de deelnemer alle vorderingstaten en evaluaties voor ten minste 5 jaar.

Het evaluatieblaadje in het duikboek blijft bij de duiker.

Duiker 3-ster Theorie

 1. Blok 1 - Duiker 3-ster aan de leiding
 2. Blok 2 - Decompressie
 3. Blok 3 - Dive Leader … en dan?
 4. Blok 4 - Je duikuitrusting.

Duiker 3-ster Zwembad

 1. Blok 1 Demonstratie – vaardigheden.
 2. Blok 2 Demonstratie- vaardigheden.

Duiker 3-ster BUITENWATER

 1. Blok Duiker 3-ster als begeleider.
 2. Blok Duiker 3-ster als begeleider.
 3. Blok Duiker 3-ster als coördinator groepsduik.
 4. Diepe duik met uitvoering van deep-stop.
 5. Minimum aantal duiken zoals beschreven voor homologatie brevet. 

Duiker 3-ster Hulpverlening

De kandidaat Duiker 3-ster dient voor homologatie van het brevet Duiker 3-ster de specialty REDDEN-HVD te hebben behaald.
De Specialty REDDEN – HVD bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een geldige specialty Reanimatie - BLS
 • Een geldige specialty Zuurstoftoediening – O2
 • Een geldige specialty Wondverzorging – Woundcare
  • GELDIG houdt in dat de periode tussen het behalen van de bovenstaande specialties niet ouder is dan 3 jaar!
 • Bijkomend dient de specialty REDDEN bij een specialty Instructeur Redden – HVD met licentie behaald te worden. 

Homologatievoorwaarden

 De Homologatie van het brevet Duiker 3-ster kan gebeuren als:

 1. De Duiker 3-ster lid is van Duiken.Vlaanderen vzw.
 2. De Duiker 3-ster een geldige medische fiche heeft.
 3. De Duiker 3-ster alle onderdelen van de opleiding heeft afgewerkt. 
 4. De vereiste homologatiekosten zijn betaald. 
 5. Minstens 20 duiken tussen -25m en -30m. 

Bevoegdheden

 • Een Duiker 3-ster mag duiken met iedere gebrevetteerde duiker.
 • Een Duiker 3-ster mag duiken onder supervisie van minimum een Instructeur 2-ster met licentie, met een kandidaat Duiker 1-ster.
 • Met uitzondering van de eerste duik.
 • Een Duiker 3-ster is enkel bevoegd om te duiken binnen de veiligheidscurve. Verplichte decostops niet toegelaten!
 • De maximum duikdiepte van een Duiker 3-ster is -30m.
 • Een Duiker 3-ster kan door het volgen van een specialisatie die het toelaat om dieper te duiken en het duiken met verplichte decompressiestops, wel deze duiken doen.

 Speciale opleidingen

De opleidingen die de Duiker 1-ster en 2-ster kan volgen +

 • Gevorderd Nitroxduiken
 • Decompressie / diepduiken
 • Alle technische duikcursussen die op de markt te volgen zijn.

Kan zich aanbieden voor een instructeuropleiding. 


 Brevet Europees / Internationaal equivalent

Duiker 4-ster CMAS Niveau 4

Toelichting

Het brevet Duiker 4-ster is niet meer beschreven in de Europese en Internationale standaarden. CMAS heeft het brevet Duiker 4-ster wel, maar ook bij CMAS is het een brevet waar geen speciale opleiding dient voor gevolgd te worden.
Het is een brevet dat kan verkregen worden indien de duiker aantoont aan de voorwaarden te voldoen.

Doelstellingen

De Duiker 4-ster is een duiker die veel ervaring heeft en dit dmv het brevet Duiker 4-ster aantoont.

De Duiker 4-ster is een duiker die in de eerste plaats geen boodschap heeft aan het opleiden van andere duikers.

Deelnemingsvoorwaarden

 • 18 jaar oud zijn.
 • Lid van Duiken.Vlaanderen vzw
 • Geldige medische fiche ( jaarlijks verplicht medisch onderzoek en de toelating om te duiken door een arts.)
 • Het brevet Duiker 3-ster bezitten.
 • Minimum 250 gelogde duiken.
 • Minimum 6 specialiteiten opleidingen hebben gevolgd. 

Kan zich kandidaat stellen voor de opleiding instructeur.


Instructeur duikbrevetten

Brevet Europees / Internationaal equivalent

Instructeur 1-ster NBN EN 14413-1 Level 1 – Dive Instructor, ISO 24802-1   / CMAS Instructeur 1 / Assistent Instructeur

Toelichting

Naar analogie met de Europese, Internationale standaarden en CMAS standaard heeft Duiken.Vlaanderen haar brevetstructuur aangepast naar deze normering.

Vanaf januari 2008 zal de nieuwe brevetstructuur ingaan en zal er gestart worden met de scholing van de bestaande Instructeurs en de opleiding van de nieuwe instructeurs volgens deze Internationale structuur.

Doelstellingen

De Instructeur 1-ster is de assistent van de Duikinstructeur.
De Instructeur 1-ster heeft geen Instructeurlicentie, wat inhoud dat hij/zij geen brevet mag homologeren.
De Instructeur 1-ster mag onder supervisie van de Instructeur 2-ster de Duiker 1-ster in opleiding begeleiden en verder bekwamen in de aangeleerde vaardigheden.De Instructeur 1-ster mag onder supervisie van een Instructeur 2-ster de Duiker 1-ster in opleiding begeleiden tijdens de eerste duiken.


Brevet Europees / Internationaal equivalent

Instructeur 2-ster NBN EN 14413-2 Level 2 – Dive Instructor, ISO 24802-1  / CMAS Instructeur / Instructeur 2-ster

Doelstellingen

 • De Instructeur 2-ster is een Duikinstructeur.
 • De Instructeur 2-ster heeft een Instructeurlicentie, wat inhoud dat hij/zij brevetten mag homologeren.
 • De Instructeur 2-ster mag/kan een duikschool leiden.
 • De Instructeur 2-ster mag/kan alle recreatieve duikopleidingen – en de specialiteiten opleidingen waarvoor hij een brevet/licentie heeft – autonoom inrichten en de bijbehorende brevetten homologeren.

Brevet Europees / Internationaal equivalent

Instructeur 3-ster CMAS Instructeur / Instructeur 3-ster

Doelstellingen

 • De Instructeur 3-ster is een Duikinstructeur.
 • De Instructeur 3-ster heeft een Instructeurlicentie, wat inhoud dat hij/zij brevetten mag homologeren.
 • De Instructeur 3-ster mag/kan een duikschool leiden.
 • De Instructeur 3-ster mag/kan alle recreatieve duikopleidingen – en de specialiteiten opleidingen waarvoor hij een brevet/licentie heeft – autonoom inrichten en de bijbehorende brevetten homologeren.

De Instructeur 3-ster is minimum Instructeur Trainer.

Het is een Instructeur Trainer die zijn/haar loyaliteit en toewijding aan Duiken.Vlaanderen heeft bewezen.

Het is een Instructeur Trainer die zijn/haar kwaliteiten en bijzondere kennis heeft aangetoond.
De Instructeur 3-ster kan de functie van voorzitter en ondervoorzitter van de Commissie Opleiding waarnemen.

De Instructeur 3-ster kan de functie van voorzitter en jurylid waarnemen tijdens de zeestage voor Instructeur Trainer.


Brevet Europees / Internationaal equivalent

Instructeur Trainer geen Europees / Internationaal equivalent, Instructor Trainer

Toelichting

In de internationale standaarden en Europese richtlijnen staat beschreven dat de opleiding en de evaluatie van instructeurs dient te gebeuren door ervaren level 2-instructeurs, Instructeur Trainers.

Doelstellingen

 • De Instructeur Trainer is een Duikinstructeur.
 • De Instructeur Trainer heeft een Instructeurlicentie, wat inhoud dat hij/zij brevetten mag homologeren.
 • De Instructeur Trainer mag/kan een duikschool leiden.
 • De Instructeur Trainer mag/kan alle recreatieve duikopleidingen – en de specialiteiten opleidingen waarvoor hij een brevet/licentie heeft – autonoom inrichten en de bijbehorende brevetten homologeren.
De Instructeur Trainer kan als coach / begeleider fungeren van alle Instructeurs in opleiding.

De Instructeur Trainer kan de PVB – Proeve van bekwaamheid – van alle Instructeurs evalueren en aftekenen.De Instructeur Trainer kan – indien gevraagd door de Commissie Opleiding – speciale taken voor de Commissie Opleiding uitvoeren.


Brevet Europees / Internationaal equivalent

Instructeur Docent geen Europees / Internationaal equivalent: Instructor Certifier

Doelstellingen

 • De Instructeur Docent is een Duikinstructeur.
 • De Instructeur Docent heeft een Instructeurlicentie, wat inhoud dat hij/zij brevetten mag homologeren.
 • De Instructeur Docent mag/kan een duikschool leiden.
 • De Instructeur Docent mag/kan alle recreatieve duikopleidingen – en de specialiteiten opleidingen waarvoor hij een brevet/licentie heeft – autonoom inrichten en de bijbehorende brevetten homologeren.

De Instructeur Docent kan als coach / begeleider fungeren van alle Instructeurs in opleiding.

De Instructeur Docent kan de PVB – Proeve van bekwaamheid – van alle Instructeurs evalueren en aftekenen.
De Instructeur Docent kan – indien gevraagd door de Commissie Opleiding – speciale taken voor de Commissie Opleiding uitvoeren.

De Instructeur Docent onderzoekt en verbetert constant de opleiding van Duiken.Vlaanderen en geeft hierover advies aan de Commissie Opleiding.

De Instructeur Docent stelt de proeven van bekwaamheid op voor alle brevetten.De Instructeur Docent geeft de theoretische vorming aan alle Instructeuropleidingen. 

Opmerking : een overzicht van onze brevetstructuur zullen wij u graag toesturen indien u dit wenst.


Specialisaties

Profiel en bevoegdheden specialty brevetten

Inschalingen van specialisaties naar Duiken.Vlaanderen specialisaties.

Een specialty behaald bij een andere organisatie dan Duiken.Vlaanderen kan ingeschaald worden naar een Duiken.Vlaanderen specialty, op voorwaarde, deze specialty ook ingericht wordt door Duiken.Vlaanderen.

Informatie verzekering & specialisaties

Alle specialisaties (ook de niet Duiken.Vlaanderen specialisaties) zijn verzekerd door de verzekeringsmaatschappij van Duiken.Vlaanderen! Hier wordt het duiken bedoeld, niet de opleiding voor het verkrijgen van de specialty! Men dient ervoor te zorgen dat men duikt binnen de bevoegdheden van het specialty brevet dat de duiker heeft (al dan niet een Duiken.Vlaanderen-brevet). Om zich in regel te stellen met de verzekering van de niet-Duiken.Vlaanderen specialisaties dient men zich te registreren. Via dit web formulier kan je de niet-Duiken.Vlaanderen specialisatie registreren, zodat je verzekerd bent. Specialisatie–opleidingen van Duiken.Vlaanderen zijn uiteraard wel verzekerd.

Informatie bevoegdheden

Decompressieduiken zijn enkel toegelaten / verzekerd wanneer de specialty decompressie of gelijkwaardig (andere organisatie) behaald werden volgens de bevoegdheden van dit brevet gedoken wordt.

Nitrox duiken zijn enkel toegelaten / verzekerd wanneer de specialty Basis Nitrox of gelijkwaardig (andere organisatie) behaald werden volgens de bevoegdheden van dit brevet gedoken wordt.