Artikel index

G-Instructeur (G-I)

Als G-instructeur word je opgeleid om:

 1. opleidingen van kandidaat G-duikers te organiseren en coördineren;
 2. Begeleiders en Gespecialiseerd Begeleiders praktisch, theoretisch en didactisch te ondersteunen bij hun taak (dat is: assisteren bij de G-duikopleiding; gedelegeerde controlepunten evalueren);
 3. didactische, theoretische en praktische ondersteuning te geven bij de G-duikopleiding;
 4. kandidaat G-duikers te evalueren (incl. de specifieke controlepunten met een opstijging) en hun niveau te bepalen;
 5. duikactiviteiten te organiseren voor grotere groepen G-duikers, Begeleiders en mededuikers.

Toelatingsvoorwaarden:

Om een brevet G-instructeur te behalen, moet je:

 • minimum 21 jaar zijn.
 • lid zijn van een VVW duikschool.
 • ten minste het instructeur brevet I2 (of gelijkwaardig) bezitten.
 • het brevet Gespecialiseerd Begeleider hebben.
 • een geldige medische goedkeuring voor de duiksport hebben.
 • een geldige duikverzekering hebben.
 • het dagdeel “Theorie G-instructeur” gevolgd hebben.
 • aantonen dat je ten minste 30 duiken met G-duikers hebt gemaakt, waarbij je voldoende brede ervaring hebt opgedaan met verschillende beperkingen in verschillende omstandigheden.

Praktische vaardigheden en evaluatie:

 • Je wordt als kandidaat G-instructeur geëvalueerd op je kennis, vaardigheden en ervaring door een G-Instructeur-trainer (G-IT).
 • Je toont aan dat je volgende 4 organisaties succesvol kan uitvoeren:
  1. organisatie van een zwembadtraining met minstens 3 G-duikers en kandidaat Begeleiders en (Gespecialiseerd) Begeleiders.
  2. organisatie van een Open Water duik met 3 G-duikers en gepaste begeleiding:
   • de 3 G-duikers hebben elk een ander niveau.
   • Jij maakt zelf deel uit van een duikploeg.
  3. organisatie in zwembad waarin jij aantoont dat je de controlepunten kan afnemen, kan delegeren en supervisie kan houden.
  4. organisatie in Open Water waarin jij aantoont dat jij de controlepunten kan afnemen, kan delegeren en supervisie kan houden.
 • Je werkt de hele Opleidingskaart G-instructeur af.
 • Jouw G-IT tekent je Opleidingskaart G-instructeur af en vraagt het brevet G-Instructeur voor je aan.