Artikel index

Jeugdduiken

ScubaDoe is het jeugdprogramma met als doel jongere kinderen op een plezierige en structurele wijze kennis te laten maken met snorkelen en persluchtduiken, net zoals volwassen duikers.

Het programma werd met succes geïntroduceerd in de NOB – verenigingen en kunt nu een enorme opmars in verscheidene NOB - clubs. Duiken.Vlaanderen heeft er voor gekozen dit programma over te nemen en ter beschikking te stellen van alle duikscholen die opleiding willen geven aan jeugdleden.

Ook jeugdleden vinden het prettig om hun duikherinneringen te kunnen vastleggen. Daarom is vanuit de praktijk van een jeugdduikvereniging een duikboek, speciaal voor de ScubaDoe-er, ontwikkeld.

Dit duikboek wordt gratis via het lespakket “jeugdduiken” ter beschikking gesteld of kan aangekocht worden via het Duiken.Vlaanderen secretariaat.


Snorkelbrevet

De snorkelopleiding bestaat uit drie niveaus: Snorkeldiploma A, B en C. De kinderen leren op een leuke en speelse manier snorkelen. De opleiding vindt volledig plaats in het zwembad of, indien gewenst, gedeeltelijk in het buitenwater.

Voor de snorkelopleiding zijn er zowel praktische theorielessen als praktijklessen. De praktische theorielessen kan je in vijf minuten aan de waterkant behandelen. Het gaat daarbij om simpele onderwerpen als duikmasker, snorkel en vinnen. Je kan er ook voor kiezen om deze lessen uitgebreider te behandelen in een theorielokaal. Voor de praktijklessen zijn er lesplannen over het gebruik van de uitrusting, het maken van hoekduiken en een aantal spelvormen per niveau.

De snorkelopleidingen mogen mee gegeven worden door Duiken.Vlaanderen 3*-duikers en/of instructeurs nadat zij de applicatie jeugdduiken gevolgd hebben. De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de specialty instructeur jeugdduiken. Deze neemt het lesplan met de 3*-duiker door en is op de hoogte van de snorkelactiviteiten in zijn vereniging of duikschool. 1*- en 2*-duikers kunnen de 3*-duiker of instructeur assisteren (met uitzondering van de buitenwaterlessen). Zij kunnen geen taken en/of bevoegdheden van de 3*-duiker of instructeur overnemen.

Toelatingsvoorwaarden

- Toegankelijk vanaf een leeftijd van 8 jaar tot een leeftijd van 12 jaar.
- De medische verklaring werd ingevuld en getekend door een ouder of voogd.
- Indien nodig wordt een medisch onderzoek voorgelegd.
- Een zwemdiploma kunnen voorleggen.

Bevoegdheden

- De vaardigheden worden geoefend in een zwembad, gebruikmakend van een snorkeluitrusting.

Deze uitrusting bestaat uit:

- Een goed duikmasker.
- Een adempijp, snorkel of tuba.
- Zwembad vinnen.
- Loodgordel (1 à 2 kg).
- Er wordt nog niet met perslucht materieel geoefend.

Toetsing

Toetsing gebeurd doormiddel van permanente evaluatie. Een vordering moet niet schriftelijk bijgehouden worden. Met het aftekenen van het brevet, in het ScubaDoe duikboek, verklaart de specialty instructeur jeugdduiken dat het betreffende programma met succes werd doorlopen.

Homologatie

- Geen homologatie mogelijk.
- De specialty instructeur jeugdduiken beschikt over standaard brevetkaartjes die zelf geprint kunnen worden. Deze brevetkaartjes zijn terug te vinden in het lespakket jeugdduiken.
- Het brevet wordt in het ScubaDoe – duikboek afgetekend door de specialty instructeur jeugdduiken.

Opleidingswater

De opleiding vindt uitsluitend in het zwembad of afgeschermd water plaats.


Adembrevet (Niveau 1)

In dit eerste niveau leren de kinderen de basisbeginselen van het duiken. In de theorielessen leren ze o.a. over duikmasker, snorkel, vinnen, ademautomaat, trimvest, cilinder, meters & computers, buddycheck en uittrimmen. Met deze kennis gaan ze in het zwembad aan de slag met allerlei leuke oefeningen en opdrachten. In het zwembad leren ze bijvoorbeeld om zelfstandig een uitrusting op te bouwen, om- en af te doen en te demonteren. Ook het klaren van het duikmasker onder water staat op het programma.

Dit deel van de opleiding is voornamelijk geschreven voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar. Kinderen ouder dan 10 jaar kunnen deze lessen ook volgen.

Toelatingsvoorwaarden

- Toegankelijk vanaf een leeftijd van 8 jaar tot een leeftijd van 10 jaar
- Na het behalen van het snorkelbrevet
- Een medisch onderzoek wordt voorgelegd

Bevoegdheden

- Duiken maken met perslucht onder begeleiding van minstens een D3* met applicatie jeugdduiken in een zwembad.
- Maximum diepte is -3m.

Toetsing

Toetsing gebeurd doormiddel van permanente evaluatie. Een vordering moet niet schriftelijk bijgehouden worden. Met het aftekenen van het brevet, in het ScubaDoe duikboek, verklaart de specialty instructeur jeugdduiken dat het betreffende programma met succes werd doorlopen.

Homologatie

- Geen homologatie mogelijk.
- De specialty instructeur jeugdduiken beschikt over standaard brevetkaartjes die zelf geprint kunnen worden. Deze brevetkaartjes zijn terug te vinden in het lespakket jeugdduiken.
- Het brevet wordt in het ScubaDoe – duikboek afgetekend door de specialty instructeur jeugdduiken.

Opleidingswater

De opleiding vindt uitsluitend in het zwembad of afgeschermd water plaats.


Bellenbrevet (Niveau 2)

Na het eerste niveau kunnen de kinderen starten met de opleiding Bellenbrevet. In deze opleiding leren ze o.a. van alles over duikpakken, verschillende manieren om te water te gaan en communiceren met gebaren. In het zwembad leren ze om met een buddy te duiken, brengen ze het communiceren onder water in de praktijk en doen ze de uitrusting onder water een keer uit en aan. Ook in deze opleiding is een tweetal spellessen verwerkt. Dit deel is geschreven voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar.

Toelatingsvoorwaarden

- Toegankelijk vanaf een leeftijd van 10 jaar tot een leeftijd van 12 jaar
- Na het behalen van het adembrevet
- Een medisch onderzoek wordt voorgelegd

Bevoegdheden

- Duiken maken met perslucht onder begeleiding van minstens een D3* met applicatie jeugdduiken in een zwembad.
- Maximum duikdiepte is -6m.
- Minimum watertemperatuur is + 16 °C.
- Max. duiktijd is 45 minuten.
- Het bellenbrevet is een voorwaarde om de jeugd-specialty “Buitenwater” te starten.
- Openwaterduiken mogen enkel doorgaan in “beschermd water met beperkte diepte” na het behalen van het brevet “Buitenwater”.

Toetsing

Toetsing gebeurd doormiddel van permanente evaluatie. Een vordering moet niet schriftelijk bijgehouden worden. Met het aftekenen van het brevet, in het ScubaDoe duikboek, verklaart de specialty instructeur jeugdduiken dat het betreffende programma met succes werd doorlopen.

Homologatie

- Homologatie gebeurd doormiddel van registratie in de VVW-Duiken link.
- Een brevetkaartje zal afgeleverd worden door Duiken.Vlaanderen na het betalen van de homologatiekost.

Opleidingswater

Nieuwe vaardigheden worden uitsluitend in het zwembad / afgeschermd water aangeleerd. Als de jeugdduiker het brevet “buitenwater” behaalde en volgens de verantwoordelijke instructeur voldoende competentie is aangetoond, mogen openwaterduiken in “beschermd water met beperkte diepte” plaatsvinden.


Trimbrevet (Niveau 3)

Het derde niveau is voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 14 jaar.

De theorie bestaat uit:

- Onderwerpen en plannen van een duik
- Het gebruik van een alternatieve luchtvoorziening
- Wat te doen als je buddy hulp nodig heeft.

In het zwembad worden de meeste oefeningen uit de eerste twee niveaus herhaald en wordt een aantal nieuwe oefeningen aangeleerd.

In tegenstelling tot de eerste twee niveaus moeten de kinderen voor het Trimbrevet wél alle oefeningen beheersen. De bestaande lesplannen van Duiken.Vlaanderen moeten minimaal gevolgd worden. Deze kunnen teruggevonden worden in het lespakket jeugdduiken of de Duiken.Vlaanderen Sigma instructeur standaard.

Als de niveaus 1 tot en met 3 doorlopen zijn, krijgen de kinderen namelijk vrijstelling voor alle zwembadlessen van de 1*-duikopleiding. Zodra ze 14 jaar zijn, kunnen ze direct van start met de 1*-duikopleiding. Ze hoeven echter alleen de theorie- en buitenwaterlessen te volgen. Alle zwembadoefeningen uit de 1*-duikopleiding zitten in de jeugdopleiding verwerkt. Duiken.Vlaanderen verwacht op deze wijze de doorstroom van jeugdleden naar de ‘senioren’-opleidingen eenvoudig en aantrekkelijk te maken.

Toelatingsvoorwaarden

- Toegankelijk vanaf een leeftijd van 12 jaar tot een leeftijd van 14 jaar.
- Na het behalen van het bellenbrevet.
- Een medisch onderzoek wordt voorgelegd

Bevoegdheden

- Duiken maken met perslucht onder begeleiding van minstens een D3* met applicatie jeugdduiken in een zwembad.
- Maximum duikdiepte is -6m.
- Minimum watertemperatuur is + 16 °C.
- Maximum duiktijd is 45 minuten.
- Duiken met een jeugdbegeleider.
- Vanaf het moment dat de jeugdduiker in het bezit is van een trimbrevet en 14 jaar is, kan hij/zij doorvloeien naar de recreatieve opleiding Duiker 1-ster. De jeugdduiker hoeft dan het zwembad gedeelte van de duikopleiding D1 niet meer te volgen.
Het trimbrevet is een voorwaarde om de jeugd-specialty “Buitenwater” te starten.
- Openwaterduiken mogen in “beschermd water” en “zeewater met beperkte stroming” doorgaan na het behalen van het brevet “Buitenwater”.

Toetsing

Toetsing gebeurd doormiddel van permanente evaluatie. Een vordering moet niet schriftelijk bijgehouden worden. Met het aftekenen van het brevet, in het ScubaDoe duikboek, verklaart de specialty instructeur jeugdduiken dat het betreffende programma met succes werd doorlopen.

Homologatie

- Homologatie gebeurd doormiddel van registratie in de VVW-Duiken link.
- Een brevetkaartje zal afgeleverd worden door Duiken.Vlaanderen na het betalen van de homologatiekost.

Opleidingswater

Nieuwe vaardigheden worden uitsluitend in het zwembad / afgeschermd water aangeleerd. Als de jeugdduiker voldoende competentie heeft aangetoond mogen openwaterduiken in “beschermd water ” en zeewater met beperkte stroming doorgaan en plaatsvinden.


Scubadoe brevet (Niveau 4)

Als alle drie de niveaus gedaan zijn, kunnen de kinderen verder voor het ScubaDoe-brevet. Dit niveau is te behalen als de kinderen vijf verschillende jeugdspecialisaties gevolgd hebben. Daarvan zijn er twee verplicht: ‘Redden’ en ‘Oriëntatie’. Dit niveau is niet vereist voor de vrijstelling van de zwembadlessen van de 1*-duikopleiding!

Toelatingsvoorwaarden

- Adembrevet, Bellenbrevet en Trimbrevet behaald hebben.
- Vijf jeugdspecialisaties gevolgd hebben waarvan “Redden” en “Oriëntatie”.
- Geldige medische fiche (niet ouder dan een jaar).

Bevoegdheden

- Geen extra bevoegdheden. Het brevet is een erkenning van de aangetoonde vaardigheden.

Toetsing

- Geen extra toetsing voorzien. Het voldoen aan de toelatingsvoorwaarden bewijzen de vaardigheden van de jeugdduiker.

Homologatie

- Homologatie gebeurd doormiddel van registratie in de VVW-Duiken link.
- Een brevetkaartje zal afgeleverd worden door Duiken.Vlaanderen na het betalen van de homologatiekost.


Specialisaties

Na ieder niveau is er een aantal jeugdspecialisaties te volgen. Deze specialisaties gaan dieper in op een bepaald onderwerp en prikkelen de interesse van de kinderen.

Alle specialties worden eerst uitsluitend in het zwembadaangeleerd met aangepast materiaal.Zes specialisatieskunnen nadien in buitenwater verder ingeoefend worden op voorwaarde dat de specialty “Buitenwater” reeds behaald werd!

Voor de volgende specialisaties zijn lesplannen beschikbaar:

 • Archeologie
 • Diep duiken
 • Introductieduik
 • Oriëntatie
 • Bootduiken
 • Fotografie
 • Nachtduiken
 • Redden
 • Getijdenwater
 • Spel
 • Computer
 • IJsduiken
 • Buitenwater