Zoals reeds gemeld tijdens de Algemene Vergadering van 30/04/2022 heeft het Bestuursorgaan, samen met de Juridische Commissie het laatste 1,5 jaar hard gewerkt aan een nieuw intern reglement.

Verschillende zaken werden aangepast aan de nieuwe wetgeving voor vennootschappen en vzw’s; updates naar de hedendaagse tijdsgeest, noden en normen, vertrouwenspersonen, etc.
Ook werd er rekening gehouden met de diverse noden en gevoeligheden binnen de federatie en de verschillende clubs. Er werd steeds gekozen voor een oplossing met alle leden in het achterhoofd.

Na verschillende verbeter en herwerkversies kunnen we jullie het nieuwe reglement aanbieden, dat vanaf heden ook gehanteerd zal worden. Zie Intern Reglement .


Eventuele vragen kunnen gericht worden naar bestuursorgaan{at}vvw-duiken.be

Mogen wij u ook vriendelijk vragen het Intern Reglement bekend te maken bij de clubleden. Waarvoor onze dank.

Met sportieve groeten,

Namens het Bestuursorgaan van VVW-Duiken vzw