Antwerpen, 10 oktober 2020

Beste VVW-duiken instructeur,

Het zijn bijzondere tijden en dat zal helaas nog een tijdje zo blijven. Deze realiteit heeft ons ook doen nadenken over hoe om te gaan met de bijscholingen I-HVD zoals we die kennen bij het VVW-Duiken.

Omdat er bepaalde verplichtingen  vasthangen aan  het behoud van onze instructeurslicentie, is er besloten om de termijn van 3 jaar voor de verplichte bijscholing van I-HVD tijdelijk te versoepelen.

Concreet wil dit zeggen dat alle I2’s en hoger van wie de I-HVD bijscholing in 2020 of 2021 vervalt of dreigt te vervallen uitstel zullen krijgen om deze bijscholing te volgen zonder dat hun licentie vervalt!

De bijscholing I-HVD is namelijk erg praktijkgericht en heeft als doel om de instructeurs aan te leren hoe ze zelf modules hulpverlening op een aangename en interactieve manier kunnen aanleren aan hun duikers .Tevens worden tijdens die opleidingen de meest recente ontwikkelingen qua hulpverlening  besproken.

Gezien alle beperkende en aanvullende COVID-19-richtlijnen is dit nu gewoon niet realistisch, vandaar deze beslissing.

Hopelijk kunnen we deze bijzondere maatregel snel weer terugdraaien want dat zal betekenen dat de pandemie onder controle is.

 

Duikersgroeten,

 

Karel Vanlauwe

I3-docent A

Verantwoordelijke Commissie HVD