Antwerpen, 10 oktober 2020

Beste Docent, Clubinstructeur, Clubbestuur, leden,

Na overleg met de Raad van Bestuur en de Medische Commissie heeft de Raad van Bestuur beslist om alle opleidingen en evenementen die verzorgd worden onder de vlag van VVW-Duiken voor onbepaalde tijd op te schorten/af te gelasten tot de COVID-19 situatie opnieuw gestabiliseerd en onder controle is.

Met opleidingen en evenementen bedoelen we, en dat mag ruim geïnterpretteerd worden:              

  • Alle opleidingen die in gesloten ruimten/lokalen gegeven worden, hoe groot deze ook mogen zijn
  • Groepsevenementen zoals de nachtduik in Esneux
  • Federale en regionale vergadergingen
  • Alle andere grote evenementen en opleidingen die onder VVW-Duiken vlag georganiseerd worden en waar veel mensen moeten voor samen komen.

Momenteel loopt de COVID-19 situatie opnieuw zo hard van stapel - het aantal besmettingen neemt opnieuw overhands toe over het ganse land - dat het niet verstandig zou zijn om nu opleidingen of evenementen op te starten of te laten doorgaan.

Wij beseffen ook dat dit een harde en vervelende maatregel is, maar het moet.

Hiermee wil de Raad van Bestuur VVW-Duiken dat de maatregelen die de Federale regering ons opgelegd heeft en die wij eerbiedigen zonder meer opgevolgd worden binnen onze Federatie.

Vanaf het ogenblik dat de situatie opnieuw onder controle is en de maatregelen van overheidswege opnieuw versoepeld of afgeschaft worden zal de Raad van Bestuur VVW-Duiken dit ook zo communiceren naar jullie toe.

Wat de zwembadopleidingen betreft vragen wij de maatregelen na te leven die uitgevaardigd en opgelegd worden door de overheid, stad of gemeenten.

In het belang van ons aller gezondheid en deze van onze naaste familieleden en vrienden hoopt de Raad van Bestuur dat jullie allen begrip hebben voor onze beslissing en wij vragen dan ook om deze maatregel strikt op te volgen.

 

Keep it safe…..

Namens de RvB,

 

Dion D'Hoop