Muisbroek - Richtlijnen

 

Corona

Update 12-11-2020

Domein Muisbroek - Put van Ekeren kan enkel openblijven mits strikte naleving van de geldende regelgeving. De federale, provinciale en stedelijke COVID-19 maatregelen hebben ten allen tijde voorrang op onderstaande richtlijnen.


Voor gedetailleerde info raadpleeg de officiële website https://www.info-coronavirus.be


Beste duikers,

Gezien de evolutie van en de hoge besmettingsgraad door het coronavirus zal het u niet verbazen dat ook wij duikers ons moeten aanpassen aan een striktere regelgeving.

Gezien een groot aantal duikstekken de deuren tijdelijk gesloten hebben, verwachten wij in de eerstvolgende dagen/weken een grote toeloop aan de Put van Ekeren. Net zoals in het voorjaar willen we de Put van Ekeren voor het duiken openhouden. Daarvoor zijn we meer dan ooit op jullie hulp aangewezen.

De Stad Antwerpen staat ons toe de Put van Ekeren verder open te stellen voor het duiken mits een strikte naleving van de regels.

Naast de reeds gekende regels (zie onderstaand) zijn wij genoodzaakt volgende acties met onmiddellijke ingang te starten:

 • Een filterblokkade met controle van de vergunning is ten allen tijde mogelijk en zal zeker in de drukke periode van kracht zijn.
 • Duikers zonder geldige vergunning zal de toegang ontzegd worden.
 • U wordt verzocht uw vergunning klaar te houden bij aankomst.
 • Het parkeren zal streng gereglementeerd moeten verlopen - de afstandsregels tussen de auto's moeten gerespecteerd worden. (zie ook signalisatie op de grond)
 • Mondmaskers zijn verplicht vanaf aankomst tot vertrek.
 • De sociale afstand (1,5 m) moet ten allen tijde gerespecteerd worden.
 • Strenger toezicht op gedrag aan het ponton.
 • Geen tafels en stoelen op de parking, geen après-duik.
 • Na de duik wordt u verzocht het terrein zo snel mogelijk te verlaten.

Noteer dat de politie aangekondigd heeft regelmatig te patrouilleren en er geen verwittigingen meer zullen gegeven worden. Om het met de woorden van een minister te zeggen: "De speeltijd is voorbij".

Algemeen stellen wij vast dat onze richtlijnen goed opgevolgd worden. Dit verheugt ons en daarvoor zijn wij u allen dankbaar. Alleen door een consequent respect voor de afspraken kunnen wij onze geliefde Put openhouden.

Het gaat immers om een uiterst moeilijk en fragiel evenwicht tussen veiligheid en gezondheid enerzijds en genieten van onze duiksport anderzijds. Dikke merci aan iedereen die ons helpt om deze discipline te handhaven.

Wij danken voor jullie begrip en samen houden we de Put open!

Het bestuur AVOS.

Hou deze pagina in het oog, eventuele wijzigingen vind je eerst hier.

Geniet van het duiken! Hou het veilig en hoffelijk!

SAMEN HOUDEN WE DE PUT OPEN!

Richtlijnen voor Duikers (samenvatting)

 • Carpooling: enkel binnen je bubbel.
 • Mondmasker: verplicht
 • Clubduiken: verboden
 • Parking
  • Minimum 1,5 m afstand tussen auto's (respecteer de signalisatie)
  • Parking vol: wachten op toegangsweg of later terugkomen.
  • Parking: geen (party)tenten of caravans die extra plaats innemen.
 • Duiken
  • Sociale afstand min. 1,5 m ook tijdens de briefing.
  • Wet Wheelers: max. 2 buddies indien verplicht.
  • Maximale duikdiepte: 15m !
  • Proeven: volgens richtlijnen van uw federatie
  • Nachtduiken: vooralsnog weer toegelaten. Let op: beperking indien nachtklok!
  • Tweede automaat verplicht voor elke duiker.
 • De steiger of de trap: enige toegelaten entry- en exit-points.
  • Respecteer de sociale afstand van 1.5 m
  • Instapplaats steiger: verplicht met sprong vanaf platform.
  • Uitstapplaats steiger: verplicht via trap of ladder
  • Bruggetje: slechts 1 persoon op bruggetje.
  • Filevorming? Wacht geduldig je beurt af
 • Preventie
  • Ontspanners etc. desinfecteren bij uitwisseling tussen duikers.
  • Uitrusting van buddy aangeraakt => handen desinfecteren!

AVOS vzw

12-11-2020