COVID-19 Update Header, with red background of rendered virus

04 mei 2020

Beste VVW-duiker/instructeur,

Jullie zullen dit weekend gemerkt hebben dat bepaalde briefwisseling reeds achterhaald was tegen de tijd dat jullie ze ontvangen hadden.

De situatie m.b.t .al dan niet duiken is zondag in een stroomversnelling gekomen en op een paar uren tijd totaal gewijzigd.

Doordat het weekend was kon er ook niet tijdig en adequaat meer gereageerd worden.

Maar geen nood…. .

Klik hier voor de officiële richtlijnen m.b.t. heropstart van het duiken waaraan iedere duiker, ongeacht tot welke Belgische duikfederatie hij/zij hoort, zich dient aan te houden gedurende deze nog heersende corona-periode.

De richtlijnen werden opgesteld in samenwerking met de medische commissies van de verschillende duikbonden en de overheid.

Klik hier voor de uitgebreide versie van de overheid.

Voor strikte toepassing aub.

Opgelet:

Dit zijn enkel de richtlijnen voor het heropstarten van het duiken.

Hou OOK, en evenzeer belangrijk: - de vigerende richtlijnen van de overheid in het oog m.b.t. 

  • niet-essentiële verplaatsingen
  • de plaatselijke reglementering van de duiklokaties
  • de richtlijnen van de pleziervaart of varen op zee

Keep it safe….


Met sportieve groeten,

Dion D'Hoop

Voorzitter VVW-Duiken vzw